2021

Studentka Blanka Veselá z Univerzity Pardubice, fakulty restaurování v Litomyšli, a její dílo.

Rudolf Trucla a restaurovaná socha Apollóna.

Zřídili jsme transparentní účet pro financování rekonstrukce či restaurování artefaktů v Konopišti. Jednalo se o pilotní projekt, který inicioval p. Petr Slabihoudek. Jako první byly vybrány dvě sochy – socha Dia v Růžové zahradě a socha Apollóna v parteru u medvědária (jak se říká „U panen“). V zastoupení 14 dárců jsem podepsal za Spolek přátel Konopiště s paní kastelánkou darovací smlouvu a vybrané prostředky ve výši Kč 83.000 byly převedeny z transparentního účtu na NPÚ. Socha Dia byla navrácena do Růžové zahrady v listopadu, socha Apollona se na své místo navrátila o měsíc později. Všem, kteří přispěli, ještě jednou srdečné poděkování! V příštím roce budeme rádi hledat společně pomoc pro některou další památku v milovaném Konopišti.