Č.p. 4 * Obytný dům na hrázi

Za Lobkoviců stával v těchto místech obchod, kam obyvatelé obce Konopiště chodívali nakupovat. Arcivévoda František Ferdinand nechal budovu výrazně přestavět pro své zaměstnance a téměř ve stejné podobě zde stojí dodnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2012 nechal budovu její dnešní majitel – Město Benešov – upravit pro potřeby turistického a informačního centra. Bylo vybouráno okno k rybníku a nahrazeno novými vstupními dveřmi.