Albrecht z Valdštejna

Po Bílé hoře připadlo Konopiště královské komoře a v prosinci 1622 jej zakoupil Albrecht z Valdštejna. Známý vojevůdce však na hradě nikdy nepobýval a obratem ruky – hned zpočátku roku 1623 – panství prodal pobělohorskému zbohatlíkovi Pavlovi Michnovi z Vacínova.