Č.p. 6 * Stará kovárna

 

 

Budova bývalé staré kovárny slouží v současné době jako ubytování a také pro správu polesí Lesního závodu Konopiště.

 

 

 

 

Před domem u silnice z Benešova do Václavic stojí – dnes už bohužel pouhé torzo – tzv. tisíciletého „Žižkova dubu“ (takto jej uvádí Camillo Schneider v publikaci z roku 1908). Podle legendy pod tímto stromem Jan Žižka vynesl několik rozsudků smrti během tažení táboritů na Prahu. Podle záznamů, které zmiňuje ve své knize o parku mgr. Václav Kovařík, činil obvod kmene v roce 1913 úctyhodných 780 cm, ještě koncem 70. let měl strom olistěné větve a obvod 887 cm. Dnes bohužel nalezneme jen pouhý zbytek spodní části kmene…