Park Jeho C. a k. Výsosti nejjasnějšího pana arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského – Este na Konopišti v Čechách

PARK kompletace-page0001V roce 1908 byla ve Vídni založena Dendrologická společnost pro podporu nauky o dřevinách a zahradnickém umění v Rakousku-Uhersku. Zakladatelé si za cíl stanovili přiblížit veřejnosti všechny významné parky a zahrady rakousko-uherské monarchie. Tento záměr se uskutečnil vydáním šesti výročních sešitů, které jednotlivé parky popisovaly slovem a doprovázely fotografiemi. Významnými spoluzakladateli společnosti byli hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca (poslední soukromý majitel průhonického panství) a uznávaný německý dendrolog Camillo Schneider. Společnými silami začali na pokračování vydávat pojednání o parcích rakousko-uherské říše, nazvané Die Gartenanlagen Österreich-Ungarns in Wort und Bild (Parky Rakousko-Uherska slovem a obrazem). Prvý sešit (1909) obsahoval popis dvou významných parků v českých zemích – Konopiště a Průhonic.

Nikoli náhodou byla premiérová část spisku věnována právě Konopišti. Arcivévoda František Ferdinand v té době intenzivně pracoval na zvelebení zámku a jeho okolí. Projevil nevšední zájem o veškeré dendrologické či botanické souvislosti při zakládání jednotlivých oddělení parku, osobně vybíral dřeviny a – pokud mu to povinnosti dovolily – účastnil se také jejich sázení. V Konopišti odvedl veliké dílo, což také Camillo Schneider ve své práci náležitě ocenil.

Prvá část sborníku tedy nesla název “Die Parkanlagen Seiner k.u.k. Hoheit des Durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand von Österreich-Este zu Konopischt in Böhmen“ (Park Jeho C. a k. Výsosti nejjasnějšího pana arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského – Este na Konopišti v Čechách). Až do roku 1914 se podařilo každý rok vydat jedno pokračování sborníku, celkem tedy šest výročních sešitů. Významné místo v edici zaujaly pěstěné parky v českých a moravských krajích – kromě zmíněných Průhonic byly například ještě uvedeny parky v Českém Krumlově, Lednici, Brně či Bystřici pod Hostýnem.

V překladu Petra Mareše vydal Spolek přátel Konopiště  český překlad části sborníku, věnované Konopišti.

Vydáno 2011, 30 velkoformátových stran (A4+), množství unikátních černobílých + 2 barevné fotografie, historická mapka parku.

Publikace je k dostání na zámku Konopiště, v Kulturním a informačním centru Benešov/Konopiště, objednávky na email: konopiste2014@email.cz.

Zakoupením publikace přispíváte na obnovu historického a přírodního dědictví v Konopišti.

Kč 99,- + poštovné

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *