Č.p. 10 * Frýdek (Friedegg)

Lovecký zámeček na východním okraji dnešního zámeckého parku, resp. na hranici oddělení parku V Syrých byl postaven v tradičním tyrolském stylu. Jeho dnešní stav je bohužel smutným výsledkem opuštěnosti a několika zlodějských zásahů…..