Franz Ferdinand d´Este

Arcivévoda František Ferdinand zakoupil panství Konopiště od Lobkoviců a majitelem se stal 1. března roku 1887. Konopiště následně zaznamenalo rozsáhlé změny a stalo se pojmem, mj. i v mezinárodní politice. Osobě arcivévody Františka Ferdinanda, pozdějšího následníka rakousko-uherského trůnu, se tato webová prezentace zabývá podrobně na několika místech.