Č.p. 1 * Zámek

Konopiště v dobách předtím, než panství zakoupil arcivévoda František Ferdinand d´Este

 

 

 

 

 

Stavební styly a vkus majitelů měnily podobu zámku a jeho okolí

 

 

 

 

 

Zásadní přestavba Konopiště po r. 1887