Č.p. 2 * Poštovna

 

Na místě Staré myslivny stával o roku 1840 lihovar. V roce 1894 byl přemístěn do Benešova a budova byla přestavěna pro účely pošty a školy a v Konopišti jí bylo přiděleno číslo popisné 2.

Naposledy byla budova přestavěna podle návrhu věhlasného architekta, českého rodáka, Ludwiga Baumanna. Ten je mimo jiné autorem budovy Dolnorakouské obchodně – průmyslové komory ve Vídni, Ministerstva války a také přestavby Nového Hofburgu. V této podobě se budova dochovala prakticky dodnes. V průběhu Velké války byl v budově zřízen vojenský lazaret rakousko-uherské armády. (Válečná fotografie byla pořízena na schodech do budovy před hlavním vchodem).

Později ze bývala restaurace a byty lesních zaměstnanců. V současnosti je budova v majetku českého státu a je spravována podnikem Lesy ČR. Polovina budovy je využívána pro ubytování zaměstnanců Lesního závodu a ve druhé polovině se nachází vyhlášená zvěřinová restaurace Stará myslivna.

 

 

 

 

 

V září 2012 byla ve svahu naproti restauraci Stará myslivna otevřena obůrka s daňky, jeleny Dybowského a muflony. Obří zásluhu na tom má zejména provozovatel restaurace pan ing. Bohumil Bochňák.