Sinzendorfové

 V roce 1673 přichází nový majitel – Jiří Ludvík Sinzendorf. Hrabě Georg Ludwig ze Sinzendorfu byl významným císařským státníkem 17. století. Stal se prezidentem dvorské komory ve Vídni, tedy de facto ministrem financí císaře Leopolda I. Z titulu své vysoké funkce byl Sinzendorf vystaven svodům, které jej nakonec stály postavení i značnou část majetku. Zneužití  úřadu, zpronevěra  a korupce byly hlavními důvody, pro které byl Sinzendorf odsouzen k vysoké pokutě a byl nucen prodat velkou část svého majetku.

Záhy nato Jiří Ludvík umírá a jeho majetek přechází na vdovu Dorotu Alžbětu a dva nezletilé syny Kristiana a Filipa. Po dovršení zletilosti dostává Kristián Postoloprty a Filip Konopiště. Filip ale po smrti svého bratra ani jedno panství neudržel a roku 1701 prodává Konopiště, Františku Karlovi Přehořovskému hraběti z Kvasejovic, pánu na Dobřejovicích, Kamenici a Sulicích.