Arkleb z Kunovic

V roce 1578 zemřel Jan ze Šternberk , záhy po něm také jeho syn Adam (1587) a Šternberkové pomalu přestávají být  pány na Konopišti. Adamova sestra Alžběta, provdaná za Arkleba z Kunovic je pak posledním členem šternberského rodu na zámku vůbec. Moravský rod Kunovických pocházel z Kunovic u Uherského Hradiště, v erbu měl na červeném podkladu modrý pruh a v něm dva zlaté jeleny. Z hlediska konopišťských dějin měli však Kunovičtí pouze epizodní význam. Alžběta v roce 1592 zemřela, její manžel Arkleb ji sice přežil asi o dvacet let, avšak vzhledem k vysokému zadlužení panství byl nucen již v roce 1603 Konopiště prodat. Tím se uzavírá jedna dlouhá etapa v životě hradu. Existuje několik pokusů o rekonstrukci hradu ve středověké podobě, dvě z nich přikládám. Hrad jen pozvolna měnil své rysy a začínal nabízet více pohodlí. Konkrétní šternberské příspěvky k přestavbě hradu z gotické pevnosti na zámek nejsou úplně známy. Určitě si však ku svému pohodlí vylepšovali hradní interiéry. V tomto čase vrcholí rudolfínská doba a země jako by se připravovala na nadcházející neklid a třicetileté válečné strádání.