Arcivévodská rodina na zámku Konopiště

Vyhlídka na zámek z návrší Tuškov (Švédský vrch/Schwedenberg)

Na horním zámeckém nádvoří v průvodu Božího Těla (kolem roku 1910)