VI. oddělení – Nad Starou kovárnou

Zatímco Camillo Schneider ve své publikaci o konopišťském parku (1909) chápe toto oddělení daleko rozsáhleji, dnes jím rozumíme areál o ploše 36 hektarů, který se nachází severozápadně od silnice Benešov-Václavice. Ostatní, zejména honitební část někdejšího oddělení, dnes přiřazujeme k oddělení Velká obora. Jak uvádí mgr. Václav Kovařík (v publikaci „Konopišťský park“), „park vznikl na bývalých polích a má vysokou hodnotu dendrologickou a sadovnickou…“

Pohříchu je využíván po většinu roku jako bažantnice, průchod je tak omezen víceméně na centrální komunikaci, spojující Konopiště a Žabovřesky.

Vydáme se tedy po cestě od budovy staré kovárny na sever, zavřená vrata nás nesmí odradit, zkrátka si otevřeme a opět za sebou zavřeme. V samotném oddělení byla kdysi založena velmi hustá síť cest, bohužel dnes je jich patrná méně než polovina z nich a v době, kdy je to z důvodu chovu bažantů přípustné, je nutno se občas vydat mimo cesty, na louky. V oddělení převládají stromy listnaté, nicméně je zde i řada zajímavých exemplářů jehličnanů. Za dob arcivévody Františka Ferdinanda stávalo v parku několik pavilonů či staveb, které ale bohužel v mezidobí vzaly za své…

 

V centrální části oddělení to byl například tzv. Holandský pavilonek (na historické fotografii), který stával na nejvyšším místě tohoto oddělení parku až do 20. let minulého století.

Pavilonek byl původně určen pro Zemskou jubilejní výstavu, konanou v Praze v roce 1891, a to pro expozici Velkostatku Konopiště. Šlo o dřevěný letní odpočinkový altán, využívaný příležitostně k rekreaci během návštěv konopišťského parku. Holandský pavilon po zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda a jeho manželky značně chátral.

Další odpočinkový altán, postavený ve stylu domorodé chýše, se nacházel o něco níže, blíže budovy Staré kovárny. V místě stavby se dnes nachází bažantnice a po odpočívadle už není ani stopy …

 

Dalším artefaktem je torzo brány, kterou se procházelo severním směrem na Žabovřesky. Dnes zde stojí pouze dva zděné sloupy, ozdobná kovaná mříž bohužel zmizela zásahem nějakého zloděje…

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *