Č.p. 7 * Dům zahradníka

Hrázděný dům v rakouském slohu, jaké se objevily po příchodu Františka Ferdinanda na Konopišti na více místech, nechal arcivévoda postavit pro svého vrchního zahradníka. Bohužel dnešní stav budovy a jejího bezprostředního okolí je neutěšený.