Velkostatek Konopiště – soupis nemovitostí

Číslo popisné                                                        Objekt

                                K O N O P I Š T Ě

1                                                                             zámek
2                                                                             pošta a stáj
3                                                                             Úřednický dům
4                                                                             obytný dům
5                                                                             elektrárna (strojovna)
6                                                                             Stará kovárna
7                                                                             dům zahradníka
8                                                                             skleníky v Růžové zahradě
10                                                                           lovecký zámeček Frýdek
11                                                                           myslivna Šiberna
12 + 13                                                                   Želetinka (lesní úřad)
14                                                                           prádelna
bez č. p.                                                                 skleníky u sv. Anny

 

                               Ž A B O V Ř E S K Y

1 – 10                                                                       hospodářství

 

                                       R A C E K

8                                                                              strážní domek

 

                                    T U Ž I N K A

3                                                                              fořtovna
4                                                                              bažantnice

                                   

                                  P O M Ě N I C E

1 + 2 + 7                                                                  dvůr

 

                              M A R I Á N O V I C E

18 + 19                                                                    dvůr
38                                                                            obydlí správce
26                                                                            lovecký zámeček sv. Huberta

 

                                    CH V O J E N

1                                                                              dvůr
4                                                                              hájovna
23                                                                            porybný – Papírna

 

                                    B E N E Š O V

153                                                                          hotel Knížecí
196                                                                          ředitelství panství
306 + 406                                                                pivovar
384                                                                          lihovar a obydlí správce
403                                                                          Seewaldův les – restaurace
411                                                                          dům
414                                                                          vojenská správa
435                                                                          vilka Na Šancích
487                                                                          “Schneibergova„ vila
521                                                                          četnická stanice

 

                        B E N E Š O V  –  B A B A

1                                                                                hostinec
2                                                                                obytný dům
3                                                                                hájovna

 

                  P O Ř Í Č Í  N A D  SÁ Z A V O U

31                                                                             obytný dům
36                                                                             obytný dům
48                                                                             dvůr
78                                                                             fořtovna na Svárově

 

                                   Č E R Č A N Y

19                                                                            dvůr
28                                                                            restaurace
34                                                                            cihelna
35                                                                            vila

 

           Č E R Č A N Y – V Y S O K Á  L H O T A

1                                                                              dvůr
2 + 4                                                                        obytný dům

                                   D U B S K O

1 + 3                                                                        hospodářství
2                                                                              fořtovna
9                                                                              dvůr ve Zlenicích
10                                                                            lovecký zámeček

                                      M R A Č

1                                                                               fořtovna
2                                                                               dvůr
3                                                                               kantýna
7 + 8 + 9                                                                   obytný dům
10                                                                             starý hrad – ubytovna

 

                                   P E T R O U P E C 

15                                                                             hájovna
16                                                                             fořtovna

 

                                  RA D Í K O V I C E

1                                                                               dvůr
2                                                                               hájovna
3                                                                               cihelna, obytný dům

 

                      K O Z M I C E  –  H A R T O Š I C E

21 + 42 + 44 + 45                                                     hájovna

 

                                     V R A N O V

25                                                                          hostinec

 

                                         L E D E Č

4                                                                               hájovna

 

                     V I D L Á K O V A  L H O T A

1                                                                                dvůr
6                                                                                hájovna

                      B U K O V A N Y (Podelhoty)

11                                                                              hájovna

 

                           Č E R V E N Ý  D V U R

1                                                                                 dvůr

 

                            D L O U H É  P O L E

3                                                                                  obytný dům

 

                                      T I S E M

34                                                                                hájovna

 

                                  S T Ř Í Ž K O V

8                                                                                  hostinec

 

                                   V A T Ě K O V

1                                                                                   hospodářství
6                                                                                   hájovna

                                 P Ř I B Y Š I C E

25                                                                                 hájovna

 

                                        B E N I C E

1 + 2                                                                              dvůr
4                                                                                    hájovna

 

                              D O L N Í  P O Ž Á R Y

1 + 2                                                                              dvůr
3                                                                                    hájovna
4                                                                                    fořtovna

                              H O R N Í  P O Ž Á R Y 

6                                                                                     hájovna
26                                                                                   fořtovna

 

                      T Ý N E C  N A D   S Á Z A V O U

2                                                                                     hotel
6                                                                                     zemědělská usedlost v Hrusicích
7                                                                                     přívoz
8 + 9                                                                               dvůr
16 + 48 + 49 + 50 + 51                                                   obytný dům

 

                              P R O S E Č N I C E

2                                                                                     hospodářství
5 + 6 + 8                                                                         obytný dům
8                                                                                     hostinec

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *