U kotvy

• Část konopišťského parku, lidově zvaná „U kotvy“, dostala své jméno podle kovové kotvy, která se nachází na hrázi Konopišťského rybníka poblíž přírodního divadla. Dle historiků pochází kotva z francouzské fregaty, kterou v průběhu napoleonských válek potopilo italské námořnictvo u domáckých břehů. Kotva byla vylovena z mořského dna během námořních manévrů v Pule, které v roce 1913 osobně řídil arcivévoda František Ferdinand, admirál C. a k. námořnictva. Arcivévoda i jeho synové měli v námořnictvu zálibu a proto bylo rozhodnuto, že historická kotva bude převezena do Konopiště a instalována v parku. Kotva přečkala všechny dějinné proměny a až do dnešních dní zůstala na místě, kam ji arcivévoda dal vystavit.

Kotva

Lodní kotva. Stav ze 7. března 2015. (L.P.)

•  Ke kotvě se dostaneme, půjdeme-li po cestě od domu č. p. 4  podél rybníka až na rozcestí. Nalevo vidíme na kamenném sloupu stojící sochu Antonia, kotvu máme po pravé ruce v porostu.

Socha Antonia

Sloup se sochou Antonia. Stav ze 7. března 2015. (L.P.)

Naproti kotvě stávala obklopena vegetací kaplička Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Kdybychom se rozhodli jít z rozcestí cestou doleva, dojdeme k Růžové zahradě. Cesta rovně vede k již zmíněnému přírodnímu divadlu a cesta vpravo podél břehu rybníku k mostu Žofií a vrchu Tuškov.
Rozcestí

←zpět

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *